สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับคะแนน TOEIC
ความจริงที่ควรทราบคือ คะแนนของทักษะด้านการอ่าน และ การฟังของ TOEIC ไม่ใช่ตัวชีวัดถึงความสามารถด้านการพูด และ การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจที่น่าเชื่อถือนัก ซึ่งผมได้เห็นความถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วยตนเอง จากการใช้ข้อสอบของ T..
     
  บริษัทเวนเทจ สยาม จำกัด ได้รับรางวัลจาก Cambridge
รางวัลผู้อุปถัมภ์ยอดเยี่ยมในการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Cambridge
     
  วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจในหลายปีที่ผ่านมานี้ก็คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์คช็อปล้วนมีเนื้อหาและ สาระที่แตกต่างกัน การที่จะทำให้โปรแกรมเวิร์คช็อปประสบความสำเร็จจำเป็นต..
     
  มาทำความรู้จักกับ CEFR
วีดีโอใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญของ Cambridge อธิบายถึงหลักการพื้นฐานด้านภาษา ในตารางราง CEFR
     
  UKBA มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของคะแนนขั้นต่ำในการยื่นขอวีซ่าคู่สมรส
สำหรับผู้ที่ทำการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไปจะต้องใช้คะแนน B1 ในการทดสอบทักษะด้านการพูดและการฟัง เพื่อยื่นขอวีซ่าคู่สมรส และตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฎาึคม 2555 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้ฐานรายไ..
     
 
1
2
3
 
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus